Wszystko co nas w życiu spotyka jest z góry zaplanowane

Wolna wola jest to fałszywa nauka propagowana przez religie, które zostały zmienione przez szatana. Nauka ta jest nieprawdziwa i w łatwy sposób można to udowodnić.

Bóg jako osoba wszechmogąca i wszechwiedząca wie jakie będą nasze przyszłe decyzje i jaki będzie ich efekt. Nie mamy więc wpływu na nasze przeznaczenie. Nasz Ojciec w Niebie już od naszych narodzin wie czy będziemy zbawieni czy potępieni. Człowiek ma wolną wolę jedynie do sposobu działania, jego efekt jest jednak z góry zaplanowany. Wiara w wolną wolę oznacza odbieranie Bogu jego mocy.

Zobacz również: Wolna wola nie istnieje!

Spróbuj samemu we własnym życiu odrzucić wolną wolę. Czystość umysłu która powstanie wtedy dzięki podszeptom Ducha Świętego utwierdzi nas w przekonaniu że jest to prawda. Zaczniemy dostrzegać że naszym życiem faktycznie rządzi przeznaczenie. Odrzucając fałszywe nauki widzimy więcej znaków od Boga, widzimy również jaki jest jego plan.

Błędna nauka o wolnej woli została wprowadzona do fałszywych kościołów mocą szatana, tak aby osłabić wszechwiedzę i wszechmocność Boga. Tak więc wolna wola jest to szatańska nauka, która zakłada że człowiek ma wyższość nad Bogiem. Ludzie wierzący w wolną wolę oddalają się od niego, a tym samym zaczynają podążać diabelską drogą. Głęboko wierząca osoba powinna od razu odrzucić tą teorię wymyśloną przez szatana, oddać się całkowicie Bogu, nawrócić i przyjąć jego indywidualny plan.

Źródło zdjęcia: pixabay.com (CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required)

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment