Wolna wola nie istnieje

My, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa nie wierzymy w fałszywe nauki o wolnej woli. Wiemy, że cel naszego życia i wszystko co nas w nim spotyka jest z góry zaplanowane. Bóg jako osoba wszechmocna i wszechwiedząca wie, jakie będą nasze przyszłe decyzje i jaki będzie ich efekt. Już w momencie naszych urodzin nasz Ojciec w Niebie wie kim będziemy i czy zostaniemy zbawieni. Dlaczego więc niektórzy wierzą w wolną wolę?

Diabelska nauka o wolnej woli

Wiara w wolną wolę polega na tym, że fałszywe kościoły nauczają, że każdy sam w swoim życiu podejmuje decyzje i może wpłynąć na swoje zbawienie, robiąc na przykład dobre uczynki. Nie jest to prawdą, ponieważ odbiera to Bogu jego mocy. Bóg od początku wie jakie uczynki będziemy robić. Jaki jest więc cel tych nauk? Szatan tak manipuluje że stworzył fałszywe diabelskie sekty, wierzące w wolną wolę. Żeby jednak ukryć to, że one są nieprawdziwe, stosuje w nich manipulację, że człowiek ma wolną wolę. Zdejmuje on w ten sposób odpowiedzialność z fałszywych religii za niemożliwość zbawienia ludzi w nie wierzących.

Zobacz również: Na czym polega model Hassana? Jak manipulują sekty.

Jeżeli człowiek wierzący w diabelską religię jest smutny, czy dzieje się nie tak jak być powinno, mogą się zawsze tłumaczyć że “przecież jest wolna wola”. Szatan w ten sposób oddala ludzi od zbawienia. Bóg jednak wie, że w odpowiednim czasie, osoba która ma być zbawiona, odstąpi od tych diabelskich nauk.

Bóg ma plan dla każdego człowieka

Wszystko co nas w życiu spotyka, oraz to czy będziemy zbawieni jest z góry zaplanowane. Nazywa się to predestynacja. Jest ona wyrazem Boskiej miłości do swoich dzieci. Bóg wie kto będzie zbawiony, jakie decyzje w życiu podejmie. Wie nawet komu uda się wyrwać z diabeliskich nauk w fałszywych sektach. Ci ludzie również dostąpią zbawienia. Wolna wola co do metody może sprawiać wrażenie że mamy wpływ na zbawienie. Tak jednak nie jest, tylko dzięki bezgranicznej łasce naszego Ojca w Niebie będziemy zbawieni, bez względu na nasze uczynki. Czy można jednak jakoś dowiedzieć się czy jesteśmy przeznaczeni do zbawienia?

Jak przekonać się że to co naucza Kościół Jezusa Chrystusa jest prawdą?

Spójrz na swoje życie całościowo. Od urodzin aż do chwili obecnej. Wszystkie wydarzenia jakie Cię w życiu spotkały. To gdzie pracujesz, kim jesteś, jakich spotykałeś ludzi. To wszystko jest przeznaczeniem. Jest nim nawet to, że czytasz te wpisy na stronie internetowej Kościoła Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie. Przypomnij sobie jak źli ludzie chcieli zniweczyć Twoje plany. To byli ludzie od szatana, po pewnym czasie jednak twój cel został osiągnięty. Nie da się zmienić przeznaczenia. Spróbuj pomodlić się o to, czy to co naucza nasz Kościół, to jest prawda. Podszeptami Świętego Ducha dostaniesz odpowiedź co do prawdziwości naszych nauk i zauważysz również, jakie jest Twoje przeznaczenie.

Źródło zdjęcia: pixabay.com (CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required)

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment