Nowy Testament – tradycja spisana

W religii chrześcijańskiej ogromne znaczenie ma święta księga – Biblia, w szczególności zaś Nowy Testament. To zbiór pism – od czterech Ewangelii, przez listy apostolskie, po Dzieje Apostolskie i Apokalipsę, które ukazują zarówno historyczny, jak i doktrynalny charakter tej religii.

Nowy Testament świadczy o prawdzie

Kształtowanie się tradycji spisanej trwało przez niespełna 50 lat. Okres ten jest związany z życiem pokolenia Apostołów, ich uczniów i naocznych świadków, którzy mieli styczność zarówno z Apostołami, jak i samym Jezusem Chrystusem. W tradycji chrześcijańskiej nie mamy tekstu napisanego przez Jezusa, nauczał on wyłącznie nauczaniem ustnym.

Zobacz również: Jak rozpoznać prawdziwy kościół?

Dopiero Apostołowie zaczęli spisywać wszystko w czasie po wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego (od tego momentu zaczyna się biblijna księga Dziejów Apostolskich), ale najpierw i oni zajmowali się wyłącznie ustnym nauczaniem.

Biblia jako Księga Natchniona

W tradycji chrześcijańskiej uznaje się, że autorzy biblijni piszą pod natchnieniem Ducha Świętego; robią to nie „na żywo”, jednak z perspektywy czasu, dzięki czemu ich przekaz nie jest nacechowany emocjonalnie. Ewangelie są ich świadectwem wiary, jak i wskazówką dla ówczesnych i obecnych chrześcijan.

Źródło zdjęcia: pixabay.com (CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required)

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment