Miłość Pana Boga do człowieka

Miłość Pana Boga nie zna granic. Tak Pan Bóg umiłował ludzi, że posłał Syna Swojego Jednorodzonego na Ziemię, aby wybawił ludzi od grzechu pierworodnego i dał im Zbawienie. Czyli życie wieczne w niebie.

Jezus Chrystus jest odkupicielem i zbawicielem

Pan Jezus jest Odkupicielem i Zbawicielem. Choć obydwa określenia mają ze sobą wiele wspólnego, to jednak każde mówi, o czym innym. Pan Jezus poprzez Swoją Mękę i Śmierć Krzyżową odkupił ludzkość z grzechu pierworodnego. I dusze wszystkich ludzi zmarłych wprowadził do nieba. Grzech pierworodny przyszedł przez jednego człowieka, którym była Ewa. I przez Jednego Człowieka przyszło Wybawienie, przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Czy każdy człowiek zostanie zbawiony?

Zbawienie jest Bożą łaską umożliwiającą zdobycia nieba żyjącemu człowiekowi. Ponieważ człowiek nie posiada wolnej woli, nie ma możliwości wpłynąć na Bożą decyzję o potępieniu lub zbawieniu. Lecz sam człowiek poprzez wiarę, swoje dobre uczynki i prawość życia może się przekonać czy zostanie potępiony, czy zbawiony. Łaski które na niego spływają są świadectwem tego, do której grupy jest przypisany.

Zobacz również: Dlaczego wolna wola jest oszustwem? Wolna wola nie istnieje.

Pan Jezus nie każdemu z nas dał możliwość zbawienia. Pomimo że nie od nas zależy, czy dostąpimy zbawienia i wiecznego obcowania z Panem Bogiem w niebie, jesteśmy w stanie już podczas życia ziemskiego przekonać się czy należymy do grupy zbawionej, czy potępionej. Reasumując. Odkupienie zostało nam ofiarowane, a na Zbawienie nie mamy wpływu żyjąc na ziemi.

Źródło zdjęcia: pixabay.com (CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required)

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment