Nasze wartości

Podstawową i najważniejszą grupą społeczną dla każdego człowieka jest rodzina. Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie wierzymy, że dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Planie Zbawienia możliwe jest szczęśliwe życie rodzinne w tym życiu i w wieczności. Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa kładą duży nacisk na szczęście rodzinne. Ale jakimi sposobami można [...]

Syn Boży – Jezus Chrystus jest Odkupicielem i Zbawicielem świata. Według Biblii matką Jeusa Chrystusa była Maria, zaś jego ojcem Józef. Urodził się on w Betlejem a następnie był wychowany w Nazarecie. Pracował on z Józefem w zawodzie stolarza. W wieku 30 lat rozpoczął służbę trwającą trzy lata jako nauczyciel i uzdrowiciel mieszkańców Ziemi Świętej. [...]

Modlitwa odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Stanowi ona możliwość rozmowy z Bogiem. Kiedy modlimy się codziennie nasza relacja pogłębia się. Możemy umocnić naszą wiarę w to, że w każdej sytuacji możemy liczyć się z pomocą naszego Ojca w Niebie. Czujemy większe działanie Ducha Świętego. Modlitwa pomaga pamiętać o najważniejszych sprawach w życiu. Dodaje otuchy i [...]