Jezus Chrystus jest Naszym Zbawicielem

Syn Boży – Jezus Chrystus jest Odkupicielem i Zbawicielem świata. Według Biblii matką Jeusa Chrystusa była Maria, zaś jego ojcem Józef. Urodził się on w Betlejem a następnie był wychowany w Nazarecie. Pracował on z Józefem w zawodzie stolarza.

W wieku 30 lat rozpoczął służbę trwającą trzy lata jako nauczyciel i uzdrowiciel mieszkańców Ziemi Świętej. Jezus Chrystus ustanowił Swój Kościół. Moc i władzę w nim powierzył Apostołom powołując ich do uczestnictwa w Jego dziele.

O czy jednak myślimy, twierdząc że jest Zbawicielem świata albo że Jezus
Chrystus jest Naszym Odkupicielem? Tytuły te potwierdzają prawdę że dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy powrócić do naszego Ojca w Niebie aby wspólnie z nim zamieszkać. Jezus cierpiał i umarł na krzyżu za grzechy ludzkości.

W ten sposób ofiarował każdemu człowiekowi możliwość przebaczenia i pokuty. Dzięki łasce i miłosierdziu danym przez Jezusa Chrystusa każdy człowiek może osiągnąć zbawienie. Zmartwychwstając pokazał nam on drogę do pokonania śmierci oraz grzechu.

Jego cierpienie i zmartwychwstanie jest nazwane Zadośćuczynieniem. Oznacza to że On nas wybawił od grzechu i śmierci. Tak więc jest on naszym Odkupicielem i Zbawcą w sensie dosłownym.

W przyszłości Jezus Chrystus wróci na Ziemię, by w pokoju sprawować rządy przez następne tysiąc lat. Syn Boży Jezus Chrystus zawsze będzie naszym Panem.

Źródło zdjęcia: pixabay.com (CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required)

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment