Czytanie z Pism Świętych – dlaczego warto?

Codzienne studiowanie świętych pism pozwala zbliżyć do Boga oraz jest ułatwieniem i wskazówką do tego aby prowadzić prawe życie.

Czytanie ze Świętych Pism niesie możliwość zrozumienia Boskiego planu oraz naszego miejsca jakie w nim zajmujemy. Studiowanie pism świętych przynosi radość i nadzieję, pomaga umocnić i pogłębić naszą wiarę.

Sam Jezus Chrystus zachęca nas aby napawać się jego słowami. Oznacza to że powinniśmy czytać pisma jak najczęściej, jednocześnie rozważając i porównując poszczególne wersety. Możemy czynić to razem z całymi rodzinami, jednocześnie wzmacniając i pogłębiając swoją wiarę.

Potwierdzeniem prawdziwości zawartej w tych księgach jest uczucie pewności, które poprzez modlitwę do Boga z prośbą o zrozumienie, Duch Święty daje nam w odpowiedzi. Utwierdzając się w pewności zbliżamy się do Boga jeszcze bardziej oraz umacnia się również wiara w Jezusa Chrystusa. Staramy się wtedy tak jak On czynić dobro wobec innych ludzi.

Źródło zdjęcia: pixabay.com (CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required)

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment