Czym jest Plan Zbawienia?

Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki jest cel naszego życia? Czy to co nas w życiu spotyka jest z góry zaplanowane? Prawdziwy Kościół zna odpowiedź na te pytania.

Plan Zbawienia zawarty jest w Piśmie Świętym. Bóg poprzez swoich proroków daje nam wskazówki jak należy postępować, aby być szczęśliwym w obecnym życiu, jak i w życiu wiecznym. Na czym polega ten Plan?

Aby zrozumieć jaki jest Plan Zbawienia, musimy w pierwszej kolejności uznać, że nasz Ojciec w Niebie jest Stwórcą wszystkiego i jako jego dzieci pokornie przyjmujemy naszą rolę w Boskim Planie.

Nasz Ojciec w Niebie tak bardzo kocha swoje dzieci, że dał nam swojego syna Jezusa Chrystusa, aby przez swoje zadośćuczynienie zmazać grzech z człowieka. Ostatecznym celem Bożego Planu jest to, aby jego dzieci doświadczały wiecznego szczęścia w Jego obecności.

Jeśli podjąłeś decyzję, aby podążać za Jezusem Chrystusem, witaj w Bożej Rodzinie! Teraz ważne jest aby czytać Biblię, przestrzegać zasad wiary, przyjąć chrzest i wytrwać do końca w przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa.

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment