Czy Kościół Jezusa Chrystusa jest prawdziwy?

Wielu ludzi zadaje pytanie czy nasz Kościół jest prawdziwy. Niektórzy mówią że Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie jest sektą. Skąd możemy dowiedzieć się czy to jest prawda? Pismo święte daje nam pewne wskazówki.

Mówi o tym Nowy Testament. W Liście Św. Jakuba 1:5 możemy przeczytać:

A jeśli komu z was brak jest mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.

Tak więc najlepszym sprawdzonym sposobem na upewnienie się czy Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie jest prawdziwy jest modlitwa.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć czy ten kościół jest prawdziwy, to uklęknijcie i w modlitwie zapytajcie Ojca w Niebie czy wiara ta jest prawdą, czy nauka Jezusa Chrystusa jest prawdziwa. Odpowiedź na modlitwę otrzymamy za pomocą Ducha Świętego. Jego zadaniem jest świadczyć nam o prawdzie. Duch Święty przekaże odpowiedź cichymi podszeptami, spokojem i pewnością. Te odczucia które przekazuje nam Duch Święty dadzą pewność prawdziwości tej religii.

Ja również uczyniłem w ten sposób. Codziennie modląc się dostaję potwierdzenie tego że to w co wierzę to jest prawda. Z całego serca wiem że ten Kościół jest prawdziwy, że nauki Jezusa Chrystusa są prawdziwe, a łaski których na co dzień doświadczam tylko utrwalają tą wiedzę. Tak więc jeżeli macie jakieś wątpliwości to modlitwa jest najlepszym rozwiązaniem.

Źródło zdjęcia: pixabay.com (CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required)

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment