Przyłącz się do nas

Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie został powołany w celu przywrócenia i naprawy kościoła chrześcijańskiego, który odstąpił od prawdziwych nauk na przestrzeni wieków. Jesteśmy grupą chrześcijańską, mającą swoje korzenie w pierwotnym Kościele Chrystusowym.

Skontaktuj się z nami

Objawienie Johna Smitha

John Smith był pierwotnym założycielem naszego kościoła. Dostał on powołanie od Boga aby przywrócić pełnię ewangelii. Nie udało się mu to jednak do końca. Po jego śmierci źli ludzie postanowili wykorzystać kościół do władzy i złych celów. Potrzebna była jego naprawa. John Smith objawił się nam w Polsce i wydał polecenie ponownej organizacji kościoła. Tak […]

Wolna wola nie istnieje

My, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa nie wierzymy w fałszywe nauki o wolnej woli. Wiemy, że cel naszego życia i wszystko co nas w nim spotyka jest z góry zaplanowane. Bóg jako osoba wszechmocna i wszechwiedząca wie, jakie będą nasze przyszłe decyzje i jaki będzie ich efekt. Już w momencie naszych urodzin nasz Ojciec w Niebie […]

Wolna wola jest to fałszywa nauka propagowana przez religie, które zostały zmienione przez szatana. Nauka ta jest nieprawdziwa i w łatwy sposób można to udowodnić. Bóg jako osoba wszechmogąca i wszechwiedząca wie jakie będą nasze przyszłe decyzje i jaki będzie ich efekt. Nie mamy więc wpływu na nasze przeznaczenie. Nasz Ojciec w Niebie już od […]

Codzienne studiowanie świętych pism pozwala zbliżyć do Boga oraz jest ułatwieniem i wskazówką do tego aby prowadzić prawe życie. Czytanie ze Świętych Pism niesie możliwość zrozumienia Boskiego planu oraz naszego miejsca jakie w nim zajmujemy. Studiowanie pism świętych przynosi radość i nadzieję, pomaga umocnić i pogłębić naszą wiarę. Sam Jezus Chrystus zachęca nas aby napawać się […]

Czym jest Plan Zbawienia?

Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki jest cel naszego życia? Czy to co nas w życiu spotyka jest z góry zaplanowane? Prawdziwy Kościół zna odpowiedź na te pytania. Plan Zbawienia zawarty jest w Piśmie Świętym. Bóg poprzez swoich proroków daje nam wskazówki jak należy postępować, aby być szczęśliwym w obecnym życiu, jak i w życiu wiecznym. […]

Wielu ludzi zadaje pytanie czy nasz Kościół jest prawdziwy. Niektórzy mówią że Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie jest sektą. Skąd możemy dowiedzieć się czy to jest prawda? Pismo święte daje nam pewne wskazówki. Mówi o tym Nowy Testament. W Liście Św. Jakuba 1:5 możemy przeczytać: A jeśli komu z was brak jest mądrości, […]

Podstawową i najważniejszą grupą społeczną dla każdego człowieka jest rodzina. Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie wierzymy, że dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Planie Zbawienia możliwe jest szczęśliwe życie rodzinne w tym życiu i w wieczności. Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa kładą duży nacisk na szczęście rodzinne. Ale jakimi sposobami można […]

Syn Boży – Jezus Chrystus jest Odkupicielem i Zbawicielem świata. Według Biblii matką Jeusa Chrystusa była Maria, zaś jego ojcem Józef. Urodził się on w Betlejem a następnie był wychowany w Nazarecie. Pracował on z Józefem w zawodzie stolarza. W wieku 30 lat rozpoczął służbę trwającą trzy lata jako nauczyciel i uzdrowiciel mieszkańców Ziemi Świętej. […]

Modlitwa odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Stanowi ona możliwość rozmowy z Bogiem. Kiedy modlimy się codziennie nasza relacja pogłębia się. Możemy umocnić naszą wiarę w to, że w każdej sytuacji możemy liczyć się z pomocą naszego Ojca w Niebie. Czujemy większe działanie Ducha Świętego. Modlitwa pomaga pamiętać o najważniejszych sprawach w życiu. Dodaje otuchy i […]

Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa odrodził się i już istnieje – jest to Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie. Na chwilę obecną tworzona jest jego organizacja. Chcesz pomóc nam rozświetlać drogę Chrystusa? Ta pionierska idea czeka właśnie na Ciebie! Jak mogę pomóc w organizacji kościoła? Potrzebujemy 100 podpisów poświadczonych notarialnie aby oficjalnie zarejestrować nasze wyznanie. […]

1 2